پس از اینکه فردی که از سیستم حفاظت از سقوط استفاده می‌کند می‌افتد، معمولا در حالت آویزان در ارتفاع قرار می‌گیرد. به منظور جلوگیری از آسیب فیزیکی بیشتر (از جمله ترومای تعلیق)، فرد باید در اسرع وقت و متناسب با موقعیت، نجات یابد. اینجاست که مفهوم نجات اهمیت پیدا می‌کندو نیاز اساسی برای عملیات نجات، همیشه تجهیزات نجات مناسب و دانش تخصصی لازم است. مفهوم نجات بخشی از مفهوم ایمنی را در بر می‌گیرد.

چرا مفهوم نجات ضروری است؟

حفاظت صنعتی اجباری قانونی به حفاظت از سقوط ختم نمی‌شود، بلکه شامل نجات پس از سقوط نیز است. اگر کارمندی در حین کار از ارتفاعی بیفتد و بیهوش باشد یا به دلایل دیگر نتواند خود را نجات دهد، اقدام سریع لازم است.

یک مفهوم نجات به خوبی در نظر گرفته شده تضمین می‌کند که در مواقع اضطراری می‌توان تمام اقدامات لازم را برای نجات مصدوم و سپس مراقبت پزشکی از او انجام داد. هر کارمند باید بداند که در مواقع اضطراری چگونه باید واکنش نشان دهد و اقداماتی که باید برای محافظت از خود و همکارانش انجام دهد.

با در نظر گرفتن همه چیز، مفهوم نجات از جان و اندام محافظت کرده و طبق قانون کار ایجاد آن یک الزام اجباری برای کارفرمایان است.

حفاظت از خود به عنوان جزئی از مفهوم نجات

اگر فردی باید نجات یابد، رفتارهای تکانشی یا بی‌احتیاطی می‌تواند منجر به موقعیت‌هایی شود که در آن امدادگران خود را در معرض خطر قرار می‌دهند و در بدترین حالت، باید خودشان را نجات دهند.

این البته بسیار نامطلوب است، اما در این آشوب ممکن است بیشتر از آنچه تصور می شود اتفاق بیفتد. مفهوم نجات به همه افراد درگیر کمک می کند تا از ترتیب صحیح نجات پیروی کنند و بر این اساس از خود محافظت کنند.

عملیات نجات در ارتفاع

برای مشاوره رایگان، برآورد هزینه و انجام پروژه‌های دسترسی با طناب، همین حالا با ایمن بالابران کهکشان تماس بگیرید

مفهوم نجات شامل چه چیزی است؟

مفهوم نجات باید همه عوامل مرتبط، مانند نوع کاری که باید انجام شود، تجهیزات کاری مورد استفاده، سیستم حفاظت از سقوط مربوطه و کارکنان مسئول در محل را در نظر بگیرد.

همچنین باید خطرات مورد انتظار و اضافی را که وجود دارد (مانند مواد سمی)، اینکه چه کسی وظایفی را انجام می دهد (مانند کمک های اولیه، تماس اضطراری) در مواقع اضطراری و تجهیزات موجود برای نجات را به وضوح تعریف کند. تجسم فرآیند نجات و همچنین فهرستی از شرکت کنندگان خارجی نیز می تواند مفید باشد.

تجهیزات برای نجات حفاظت از سقوط

برای نجات فردی که سقوط کرده و در ارتفاع آویزان شده است، ممکن است به تجهیزات زیر نیاز باشد، به عنوان مثال:

  • دستگاه‌های بالابر/پایین‌آور نجات: از این دستگاه‌ها برای بالا بردن فردی که سقوط کرده یا پایین آوردن امدادگر به سمت فردی که سقوط کرده است استفاده می‌شود.
  • دستگاه های مهار سقوط با دستگاه های بالابر نجات
  • سیستم قرقره: یک سیستم قرقره از پیش نصب شده استفاده از تلاش فیزیکی بیش از حد را هنگام نجات فردی که سقوط کرده است صرفه جویی می کند.
  • دستگاه های فرود

دستگاه نجات مربوطه به بند و دستگاه لنگر متصل است.

توالی اقدامات نجات

اگر همکار زمین خورده باشد و باید نجات یابد، اصولا این یک موقعیت استثنایی است و سطح مشخصی از هیاهو قابل درک و طبیعی است. این امر باعث می شود که همه افراد درگیر از مسیر صحیح اقدام آگاه باشند.

این به خودی خود به دانش تخصصی نیاز ندارد، بلکه به درک توالی نجات نیاز دارد و این باید در مفهوم نجات ذکر شود.

مهمترین نکات مهم در فرآیند نجات عبارتند از:

  • درک سریع وضعیت خطر
  • با فردی که زمین خورده تماس برقرار کنید
  • فورا تماس تلفنی اضطراری برقرار کنید (و وضعیت را تا حد امکان به طور دقیق در میان بگذارید)
  • اقدامات نجات (توجه به حفاظت از خود) و
  • تا زمان انتقال فرد به پزشک اورژانس کمک های اولیه را ارائه دهید.

از آنجایی که هر موقعیت خطر متفاوت است، اگر تمام اطلاعات مربوط به محل کار مربوطه بر اساس ارزیابی ریسک در مفهوم نجات ذکر شود، مفیدتر است.

دانش تخصصی برای نجات در ارتفاع

درست مانند استفاده از سیستم حفاظت از سقوط، دانش کاربر خاص برای استفاده از تجهیزات نجات ضروری است تا خود را در معرض خطر قرار ندهد و پیش نیازهای لازم برای نجات فرد سقوط کرده را ایجاد کند.

دوره های آموزشی مناسبی برای این امر وجود دارد و دانش انتخاب صحیح، استفاده و مراقبت های لازم از تجهیزات امدادی را ارائه می دهد و سناریوهای مختلف وضعیت نجات را نیز تشریح می کند.