کار در ارتفاع به معنای کار در هر مکانی است که به اگر موارد ایمنی رعایت نشود  ممکن است فرد سقوط کند و منجر به جراحت یا مرگ شود.سقوط از ارتفاع یکی از بزرگترین علل حوادث کار و مرگ و میر است. شایع ترین دلایل افتادن از پله ها و سقوط از طریق سقف‌های شکننده است.
کار در ارتفاع زمانی است که:

 • روی یک نردبان یا روی پشت بام کار می کنید.
 • می توانید از طریق یک سطح شکننده سقوط کنید.

قبل از اینکه در ارتفاع کار کنید باید مراحل زیر را طی کنید:

 1. وضعیت را ارزیابی کنید یا اگر صلاحیت لازم را ندارید، به دنبال کمک تخصصی بروید.
 2. در صورت وجود روش های دیگر از کار در ارتفاع خودداری کنید.
 3. هنگامی که کار در ارتفاع قابل اجتناب نیست، از یک محل کار ایمن برای جلوگیری از سقوط و نوع مناسب تجهیزات استفاده کنید.
 4. باید فاصله و عواقب احتمالی سقوط را با استفاده از نوع مناسب تجهیزات زمانی که خطر از بین نمی‌رود، به حداقل برسانید.

برای جلوگیری و به حداقل رساندن خطرات در صورت کار در ارتفاع، آگاهی اولین قدم است.

در ادامه پنج روش ایمنی برای کار در ارتفاع وجود دارد:

حفاظت از سقوط

تجهیزاتی که برای حمایت از کاربر و دستگیری ایمن او قبل، حین یا بعد از سقوط احتمالی استفاده می شود.

سیستم حفاظت از سقوط معمولا شامل موارد زیر است:

 • نقطه لنگر
 • مهار (harness) ایمنی
 • تسمه لنگر و سقوط گیر (Anchor strap و fall arrester)

سقوط گیر

یک سیستم حفاظت از سقوط که به کاربران اجازه می دهد در یک منطقه خطر کار کنند و همچنین سقوط را با استفاده از سقوط گیر متوقف کنند.
سیستم سقوط گیر معمولا شامل موارد زیر است:

 • نقطه لنگر
 • مهار (harness) ایمنی
 • سقوط گیر نوع هدایت شونده.

تثبیت موقعیت

تجهیزات پشتیبانی که از خطر سقوط از ارتفاع و کار در ایمنی جلوگیری می کند.
تجهیزات پشتیبانی معمولا شامل موارد زیر است:

 • نقطه لنگر؛
 • مهار (harness) ایمنی
 • تسمه های ایمنی (Safety lanyards)

دسترسی با طناب

سیستمی که برای پشتیبانی از کاربر استفاده می‌شود، زمانی که هیچ نقطه‌ای برای پا گذاشتن وجود ندارد یا این موارد ناامن هستند.
چنین سیستمی معمولا شامل موارد زیر است:

 • نقطه لنگر
 • تسمه ایمنی با نگهدارنده برای ایمن کردن بافته ها، تسمه ها و وضعیت نشستن
 • سیستم دو طناب: طناب عامل، طناب یدکی

نجات

سیستمی برای نجات کاربری که نیاز به تخلیه یا نجات دارد.
یک سیستم نجات معمولی شامل موارد زیر است:

 • نقطه لنگر؛
 • مهار ایمنی یا زنجیر نجات
 • تجهیزات نجات و یا تخلیه اضطراری.

هدف اصلی هنگام استفاده از روش‌های کار در ارتفاع (دسترسی با طناب، سیستم‌های خط نجات) برنامه‌ریزی، مدیریت و حمل کار با حداقل تعداد حوادث، حوادث یا موقعیت‌های خطرناک است تا به طور مداوم از یک محل کار مطمئن، بدون آسیب مادی یا موارد دیگر اطمینان حاصل شود. پیامدهای منفی بر محیط زیست