فروش و اجرای اقلام آتش نشانی برای سـازمان ها و  نهاد ها .

آموزش اطفای حریق و راه اندازی سیستم فایرباکس ، اسپرین کلر

فروش کپسول اطفای حریق ، لباس و دستکش آتش نشانی و ساخت گاری آتش نشانی